RIVM-netkaart

Aan de RIVM-netkaart kunnen geen rechten worden ontleend. De RIVM-netkaart geeft voor elke bovengrondse hoogspanningslijn de zogenoemde rekenafstand. Dat is de afstand waarbinnen het Rijk volgens het voorzorgbeleid adviseert de magneetveldzone te berekenen. Deze rekenafstand geldt als er plannen zijn om binnen die rekenafstand woningen, scholen of kinderdagverblijven te bouwen. TenneT is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die het RIVM voor de ligging van de hoogspanningslijnen en de bepaling van de rekenafstand heeft gebruikt. Bij een berekening van de magneetveldzone volgens de RIVM-handreiking zal de zonebreedte vrijwel altijd kleiner zijn dan de aangegeven rekenafstand. Het RIVM spant zich in om de RIVM-netkaart actueel te houden. Deze versie geeft de situatie in juni 2022 weer.