Zoek naar …
Of klik in de kaart om een locatie te kiezen
Vergelijk met …
Of klik in de kaart om een locatie te kiezen

Demografische informatie 2020

GGD-regio:
Aantal inwoners:
0 - 15 jaar:
15 - 25 jaar:
25 - 45 jaar:
45 - 65 jaar:
65 jaar en ouder:
Eenpersoonshuishoudens:
Gemiddelde huishoudgrootte:

Sociale en Fysieke Leefomgeving (2020)

Stedelijkheid:
Leefbaarometer score:
Leefbaarometer afwijking landelijk gemiddelde:
% Grijs per buurt:
Beweegvriendelijke omgeving (2021):
Fysieke leefomgeving (Leefbaarometer 2020):
Sociale samenhang (Leefbaarometer 2020):

Wonen en Bouwen (2020)

Woningvoorraad (Leefbaarometer 2020):
Huurwoningen onder woningcorporatie:
Huurwoningen:
Huishoudens met laag inkomen (2018):
Huishoudens met hoog inkomen (2018):
Huishoudens onder of rond sociaal minimum (2018):

Klimaat (groen & blauw)

Hittekaart gevoelstemperaturen (2015):
Stedelijk Hitte Eiland Effect (2017):
Verkoelend Effect van Groen en Blauw (2017):
% Groen per buurt:
Kwetsbare buurten:
Kwetsbare ouderen:

Gezondheid en Leefstijl (2020)

Ervaren gezondheid:
Regie over eigen leven:
Langdurige ziekte en beperkt:
Beperking in Bewegen:
Angst - Depressie:
Sociale Eenzaamheid:
Moeite met rondkomen:
Ernstig Overgewicht:
Roker:
Voldoet beweegnorm:
Lopen of fietsen naar werk of school:
Lopen naar werk of school:
Fietsen naar werk of school:

Luchtkwaliteit (2020 en 2019)

Stikstofdioxide (NO2 2019):
Stikstofdioxide (NO2 2020):
Fijnstof (PM10 2019):
Fijnstof (PM10 2020):
Fijnstof (PM2.5 2019):
Fijnstof (PM2.5 2020):
Geluid (belasting & hinder)
Cumulatieve geluidbelasting (2017):
% adressen LDEN > 50dB:
Ernstige geluidhinder weg < 50 km/uur (gemeente, 2016):
Ernstige geluidhinder weg > 50 km/uur (gemeente, 2016):
Geluidhinder door buren (2020):

Veiligheid

Onveiligheid (Leefbaarometer 2020):
Kwetsbare objecten (2017):
Inrichtingen gevaarlijke stoffen (2016):
Transport gevaarlijke stoffen - buis (2017):
Transport gevaarlijke stoffen - wegen, spoor en water (2019):

Voorzieningen

Voorzieningen (Leefbaarometer 2020):
Afstand tot huisartsenpraktijk (gem.):
Aantal huisartsenpraktijk binnen 3km (gem.):
Afstand tot apotheek (gem.):
Aantal ziekenhuizen incl. buitenpoli binnen 10km (gem.):
Afstand tot grote supermarkt (gem.):
Aantal grote supermarkt binnen 3km (gem.):
Winkels met dagelijkse levensmiddelen binnen 3km (gem.):
Afstand tot kinderdagverblijf (gem.):
Aantal kinderdagverblijf binnen 3km (gem.):
Afstand tot buitenschoolse opvang (gem.):
Aantal buitenschoolse opvang binnen 3km (gem.):
Afstand tot basisonderwijs (gem.):
Aantal basisonderwijs binnen 3km (gem.):
Afstand tot voortgezet onderwijs (gem.):
Aantal voortgezet onderwijs binnen 3km (gem.):
Afstand tot bibliotheek (gem.):