Resolution

1000 meters

2 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
status
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Wat ziet u? De depositie van stikstofverbindingen in Nederland. De ruimtelijke resolutie is 1x km2. Depositiewaarden voor de natuur m.n. de Natura2000-gebieden worden gebruikt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstofdepositie op andere gebieden in Nederland worden geleverd aan de PBL en CBS. CBS maakt daarvan onder ander N-balansen over landbouwgebied en wateren.

  • Categories  

    Wat ziet U: de chemische bodemkwaliteit die belemmerend is voor het functioneren van het ecosysteem in de toplaag van de bodem, aan de hand van gegevens over de diffuse chemische belasting en kennis van de ecotoxiciteit van stoffen. Wat is de Waarde: Diffuse bodemverontreiniging is het gevolg van onzorgvuldig handelen in het verleden, en is nog steeds een aandachtspunt als gevolg van onbedoelde verspreiding van stoffen (metalen, antibiotica, bestrijdingsmiddelen, etc). Bodemverontreiniging is een van de bedreigingen in de Europese bodemstrategie. In Nederland is het effect van metalen op het ecosysteem het grootst en nog steeds is de milieubelasting niet volledig beheerst, en nieuwe bedreigingen steken de kop op (bestrijdingsmiddelne, antibiotica, nanomaterialen, etc.). Belangrijk voor: Ecologische kapitaal en ecosysteemdiensten.