Resolution

5 meters

2 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
status
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Wat ziet u: De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele bestuiving van landbouwgewassen door wilde bestuivers. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landschapselementen, kleine natuurgebieden en stedelijke groenelementen. Wilde bestuivers (o.a. wilde bijen, hommels, zweefvliegen) gebruiken deze elementen en gebieden als leefgebied. In de directe omgeving van die elementen en gebieden zoeken ze naar voedsel en bestuiven daarbij landbouwgewassen. Deze zones zijn aan de hand van de landschappelijke ligging in drie klassen ingedeeld: agrarisch, natuur en stedelijk. Zo geeft de kaart inzicht in de bijdrage van de verschillende soorten elementen aan de potentiele bestuiving. Doel: De kaart is opgesteld in kader van de ontwikkeling van een landelijke indicator voor bestuiving. De indicator is bedoeld om te kwantificeren in hoeverre de ecosysteemdienst bestuiving door wilde bestuivers voorziet in de huidige vraag naar bestuiving in Nederland. Bij herhaling van de methode voor een later tijdstip wordt het mogelijk om hierin een landelijke trend te bepalen. Met de kaart kan het potentiele aanbod van bestuiving in Nederland en op regioschaal worden bepaald. Tevens kan de bijdrage van het aandeel dat landschapselementen in natuur, agrarisch en stedelijk gebied bijdragen aan het potentiele aanbod van bestuiving worden bepaald. De kaart kan niet toegepast worden op perceels- of elementniveau. Daarvoor is aanvullende informatie en nadere analyse van de omstandigheden nodig Belangrijk voor: De kaart is in eerste instantie bedoeld voor ondersteuning van het natuurbeleid.

  • Categories  

    Wat ziet u: De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele natuurlijke plaagbestrijding in landbouwgewassen met natuurlijke vijanden. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landschapselementen, kleine natuurgebieden en stedelijke groenelementen. Natuurlijke vijanden (o.a. oorwormen, spinnen en mijten) gebruiken deze elementen en gebieden als leefgebied. In de directe omgeving van die elementen en gebieden zoeken ze naar voedsel en eten daarbij voor landbouwgewassen schadelijke insecten (o.a. luizen, emelten en rupsen). Deze zones zijn aan de hand van de landschappelijke ligging in drie klassen ingedeeld: agrarisch, natuur en stedelijk. Zo geeft de kaart inzicht in de bijdrage van de verschillende soorten elementen aan de natuurlijke plaagbestrijding. Doel: De kaart is opgesteld in kader van de ontwikkeling van een landelijke indicator voor natuurlijke plaagbestrijding. De indicator is bedoeld om te kwantificeren in hoeverre de ecosysteemdienst natuurlijke plaagbestrijding door natuurlijke vijanden voorziet in de huidige vraag naar bestuiving in Nederland. Bij herhaling van de methode voor een later tijdstip wordt het mogelijk om hierin een landelijke trend te bepalen. Met de kaart kan het potentiele aanbod van natuurlijke plaagbestrijding in Nederland en op regioschaal worden bepaald. Tevens kan de bijdrage van het aandeel dat landschapselementen in natuur, agrarisch en stedelijk gebied bijdragen aan het potentiele aanbod van natuurlijke plaagbestrijding worden bepaald. De kaart kan niet toegepast worden op preceels- of elementniveau. Daarvoor is aanvullende informatie en nadere analyse van de omstandigheden nodig. Belangrijk voor: De kaart is in eerste instantie bedoeld voor ondersteuning van het natuurbeleid.