From 1 - 10 / 217
 • Categories  

  Stikstofoxiden (als NOx) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Genexpressie in longen van C3H muizen na infectie met Bordetella pertussis

 • Categories  

  Verschillende soorten niet-genotoxisch carcinogenen, getest in muizenlever en stamcellen

 • Categories  

  Genexpressie in keratinocyten na blootstelling aan sensibiliserende of irriterende stoffen

 • Categories  

  genexpressie van rattenembryos in vivo en in whole embryo culture; ontwikkeling en respons op retinoïnezuur

 • Categories    

  "Wat ziet u? Deze kaart geeft de oppervlakte van de dwarsdoorsnede tussen een locatie en de zee weer in m² (in een buffer van 1km vanaf de zee). Naarmate de oppervlakte van de dwarsdoorsnede toeneemt zal de duin bijdragen aan de bescherming van de kust tegen overstromingen. Wat is de waarde? Duinen, samen met stranden en slikken en schorren, vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en overstromingen vanuit de zee. Door de opwarming van het klimaat zullen meer hevige stormen voorkomen en zal het belang van deze duinen nog toenemen voor bescherming van het achterland.

 • Categories  

  Ammoniak (NH3) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Wat is er te zien? De kaart geeft de oogstbare hoeveelheid biomassa buiten bos in de vorm van stamhout (ton droge stof per jaar) weer voor alle Nederlandse gemeenten. Bij de oogst wordt uitgegaan van een niveau dat over langere periode is vol te houden wat globaal inhoud dat er niet meer geoogst wordt dan er jaarlijks bijgroeit. Wat is de waarde? De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van hoeveelheden stamhout in Nederland. Producenten en houtverwerkende bedrijven kunnen deze informatie gebruiken voor hun bedrijfsvoering en strategische planning. Voor wie is dit belangrijk? Biomassa als stamhout kan worden gebruikt voor o.a. zaaghout, papier, pulp. De informatie is van belang voor eigenaren, producenten en gebruikers van stamhout buiten bos zoals gemeenten, waterschappen beherende organisaties en voor de houtverwerkende industrie, en de energiesector.

 • Categories  

  Genexpressie in bloed en lymfeknopen van muizen na infectie met RSV