From 1 - 10 / 16
 • Categories    

  <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories  

  De VCP geeft inzicht in wat, waar en wanneer Nederlanders eten en drinken en vergelijkt dit met de Richtlijnen goede voeding en voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Het RIVM bracht dit in kaart op basis van het voedingspatroon van ongeveer 3.500 kinderen en volwassenen in de periode 2019-2021.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u de Cruyff Courts; plekken waar kinderen veilig kunnen sporten en buitenspelen. Naast de ‘gewone’ Cruyff Courts zijn er speciale Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een handicap.

 • Categories    

  Deze dataset bevat de geluidgegevens waarop de analyse voor het Citizen Science onderzoek van op PAMV is gebaseerd. Metingen van geluidmeters van deelnemers zijn door het RIVM gekoppeld aan vluchtgegevens van OpenSky en Donderdorp.nl en meteo van KNMI. De dataset bevat gegevens die horen bij de dagdelen waarvoor de deelnemers de vragenlijst in de belevingsapp hebben ingevuld. De deelnemers zijn geanonimiseerd met een willekeurig nummer.

 • Categories  

  TEST TEST

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2021 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2021 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Deze kaart geeft de actuele status van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur wordt deze informatie ververst. De luchtkwaliteitsindex is de uitkomst van een rekenmethode. Deze index bestaat uit een weging van drie stoffen (alle drie berekend en geijkt aan metingen). De stoffen zijn: fijn stof (PM10), ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). De informatie hierover is gebundeld en zo komt men tot één getal, tussen 1 (weinig luchtverontreiniging) en 11 (veel luchtverontreiniging). Om het geheel overzichtelijker te presenteren zijn er ook kleurcodes aan toegevoegd (blauw, geel, oranje en rood). Deze classificaties zijn gebaseerd op kennis over de gezondheidseffecten van deze stoffen. De index is ontwikkeld door het RIVM. Vanuit de GGD'en kwam het verzoek om duidelijke luchtkwaliteitsinformatie te bieden. Bovendien was er behoefte aan begrijpelijke handelingsadviezen als de luchtkwaliteit te wensen over laat.

 • Categories  

  Deze kaart geeft de berekende fijn stof concentraties (PM10) van het afgelopen uur. U ziet vooral hoge concentraties bij drukke wegen en bedrijven. Een deel van het fijn stof komt uit het buitenland. De concentratie wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). PM10 staat voor Particulate Matter, waarbij de deeltjes een diameter hebben dat kleiner is dan 10 micrometer. De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.

 • Categories    

  Deze kaart geeft een beeld waar de struiken staan in Nederland. Alle struiken, hoger dan 1 meter en lager dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij worden de struiken uitgedrukt als percentage struiken per gridcel. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten met bomen in Nederland en lage vegetatie.