From 1 - 10 / 104
 • Categories  

  Deze kaart geeft voor elke cel de koolstofopslag in houtige biomassa weer, uitgedrukt in kg C per hectare per jaar, op basis van een modelmatige aanpak. De koolstofopslag is bepaald op basis van de jaarlijkse aanwas van houtige biomassa en boomsoort-specifieke kennisgetallen voor koolstofinhoud. Uit Nederlands en Vlaams onderzoek is de bijgroei van biomassa van verschillende boomsoorten bekend (Van de Walle et al. 2005, Schelhaas et al. 2014, Schelhaas & Clerkx 2015). Hierbij wordt de volledige bijgroei van bomen in beschouwing genomen (stamhout, takken en wortels). De jaarlijkse aanwas van biomassa is mede bepaald door de geschiktheid van locaties voor bijgroei van bos, op basis van bodemeigenschappen zoals bodemtype en grondwaterstand. De combinatie van de potentiële aanwas van houtige biomassa en kengetallen voor verschillende boomsoorten bepalen de ruimtelijke verdeling van koolstofopslag. De methode is gebaseerd op een methode die voor Vlaanderen is ontwikkeld (Lettens et al. 2014). De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories  

  Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geur van open haarden en/of allesbranders. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de periode 2007-2010

 • Categories    

  Op deze kaart zie je hoeveel geluid Schiphol en regionale luchthavens veroorzaakten in 2020. Het gaat hier om het gemiddelde geluidsniveau per jaar. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven. Let op: De cijfers zijn beïnvloed door de coronamaatregelen.

 • Categories  

  Wat ziet U: De verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater op een diepte van 5-15 m voor de periode 2004-2010. Verandering is weergegeven als het verschil tussen de gemiddelden van de periode 2004-2007 en de periode 2008-2010. De verandering in de nitraatconcentratie is in klassen ingedeeld. Belangrijk voor: Early warning system voor grondwaterbronnen die voor de productie van drinkwater worden gebruikt.

 • Categories    

  Op de kaart ziet u hoeveel bruine ratten als bijvangst zijn gevangen per gewerkt uur in 2018. De resultaten worden weergegeven in 5x5 km hokken, zogeheten uurhokken. Ratten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden (zoönosen). Het monitoren van de verspreiding van ratten is belangrijk om volksgezondheidsrisico’s in te schatten. Daarnaast kunnen door de monitoring bestrijdingsmaatregelen tegen ratten worden geëvalueerd.

 • Categories    

  Op de kaart ziet u het aantal kinderen per km2 dat in oudere basisscholen verblijft en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in panden vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de bovenste 20 cm van de bodem in potentieel beïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories    

  U ziet het verkoelend effect van groen (bomen e.d.) en blauw (water) in stedelijke gebieden. Het stedelijk hitte-eiland effect zorgt ervoor dat de luchttemperatuur 's nachts niet daalt waardoor gevoelige bevolkingsgroepen (baby's, kinderen, ouderen) gezondheidseffecten ondervinden. Vegetatie en water kunnen zorgen voor verkoeling. Het is nuttig om te weten waar nu reeds geschikte vegetatie aanwezig is. Dit is o.a. belangrijk voor stedenbouwkundige ontwerpers en beleidsmedewerkers klimaatadaptatie.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking dat ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van bromfietsen en/of scooters.