From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Vlakgericht shape bestand met de exacte grenzen van de 25 GGD regio's per 2018.

  • Categories  

    Vlakgericht bestand van de exacte grenzen van de 28 omgevingsdiensten (uitvoeringsorganen onder verlengd lokaal bestuur) per 2024.