From 1 - 6 / 6
 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de energielabels van panden, ligplaatsen en standplaatsen. Bij panden met meerdere adressen wordt het meest voorkomende energielabel getoond. De gegevens zijn afkomstig van de energielabelregistratie van het RvO. De Energielabelregistratie (EP-online.nl) is het register van rechtsgeldige energielabels en/of Energie-Index voor gebouwen. Alle afgegeven labels zijn hierin opgeslagen. De kaart wordt één keer per maand geactualiseerd.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2022, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2022 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2022 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2022 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.