From 1 - 10 / 13
 • Categories  

  Op de kaart ziet u hoeveel mensen na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts zijn gezien in 2021. Dit is een eerste symptoom van de ziekte van Lyme. In de rode gebieden zijn de meeste gevallen gemeld.

 • Categories    

  De preparatiezones geven de gebieden aan waarbinnen beschermende maatregelen voor de bevolking zijn voorbereid, voor het geval dat er een ongeluk met een nucleaire installatie plaatsvindt. Afhankelijk van de werkelijke ernst van een incident kunnen de afstanden waarbinnen maatregelen worden ingesteld worden uitgebreid of verkleind, of zich beperken tot een deel van de cirkel. Voor de nucleaire installaties in België en Duitsland zijn vergelijkbare afstanden bepaald in het Landelijk Crisiplan Straling.

 • Categories  

  For English, see below Vanaf 6 juli 2022 wordt door de GGD een aangepaste set vragen gesteld bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2. Onder andere wordt de setting van mogelijke besmetting dan niet meer uitgevraagd. Hierdoor wordt deze data vanaf dat moment niet meer bijgewerkt. Dit bestand bevat de volgende aantallen: - (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen - (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen waarvoor mogelijke setting(s) van besmetting zijn gemeld - (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen naar mogelijke setting van besmetting naar veiligheidsregio, per datum waarop de meldingen zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen vanaf 14 december 2020. Vanaf deze datum zijn data beschikbaar over de capaciteit van de GGD’en om bron en contact onderzoek uit te voeren. Aantallen worden alleen getoond wanneer de dekkingsgraad en compleetheid van bron- en contactonderzoek hoog is omdat de aantallen dan het meest volledig zijn. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per mogelijke setting van besmetting voor elke veiligheidsregio van Nederland per datum waarvoor het aantal meldingen boven de nul was. Dit bestand wordt elke dag geüpdatet maar alleen gegevens van volledig afgeronde isoweken worden weergegeven. Op de woensdag wordt een nieuwe week in zijn geheel aan het bestand toegevoegd. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (10 juni 2021): - De gevallen met setting “hospice” zijn vanaf 10 juni 2021 met terugwerkend kracht bij de setting “verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen” gezet. - Vanaf 10 juni 2021 wordt bij positief geteste personen die mogelijk op een plek zijn besmet waar zij zelf medewerker zijn, zowel de werkplek als de setting “werksituatie” automatisch toegevoegd. Ter illustratie: Voor basisschoolleraren met een mogelijke bron van besmetting in de werksituatie kon voorheen al de setting “school en kinderopvang” opgegeven worden en / of de setting “werksituatie”. Nu worden beide settings automatisch opgenomen. Indien iemands werkplek niet voorkomt in de lijst van settings, wordt alleen de overkoepelende setting-categorie “werksituatie” opgenomen. De frequentie van de overkoepelende setting “werksituatie” zal hierdoor waarschijnlijk hoger zijn vanaf 10 juni 2021 dan voorheen. Versie 3 update (17 november 2021): - Tot 17 november waren de variabelen [Total_reported], [Reports_with_settings], [Setting_reported] en [Number_settings_reported] alleen getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “high” was. Vanaf [Date_of_report] 17 november 2021, voor [Date_of_publication] vanaf 8 november 2021, worden deze variabelen daarnaast getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “medium” is. Versie 4 update (8 februari 2022) - Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 5 update (24 maart 2022): - In versie 5 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_publication: Datum waarop de meldingen zijn gepubliceerd door het RIVM. Security_region_code: Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de positief geteste persoon. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Source_and_contact_tracing_phase: De dekkingsgraad en compleetheid van bron- en contactonderzoek (verder BCO fase genoemd) per veiligheidsregio per isoweek (maandag t/m zondag): hoog (high), beperkt (medium) of laag (low). De BCO fase wordt gerapporteerd als de laagste BCO fase van de week per veiligheidsregio. Het RIVM ontvangt de BCO fase per GGD per week. Deze informatie wordt vervolgens gekoppeld aan COVID-19 meldingen op basis van de GGD waar de positief geteste persoon woont. De meeste veiligheidsregio’s komen overeen met het werkgebied van een GGD, behalve Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (werkgebied in GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant). Indien de BCO fase in een week verschilt tussen deze twee GGD’en, dan wordt de laagste BCO fase van de twee GGD’en in dit bestand voor deze veiligheidsregio gerapporteerd. Als de BCO fase voor bepaalde GGD’en niet aan het RIVM geleverd is wordt “missing” ingevuld. De BCO fases worden als volgt omschreven: High In deze regio wordt regulier bron- en contactonderzoek (BCO) uitgevoerd, met of zonder monitoring. De registratie en analyse van settings van besmettingen is volledig. Medium In deze regio wordt risicogestuurd BCO uitgevoerd vanwege de hoge aantallen positief geteste mensen. De registratie en analyse van settings van besmettingen is niet volledig. Low Door de bijzonder hoge aantallen positief geteste mensen is de druk op BCO in deze regio zeer hoog. De positieve uitslag wordt altijd doorgegeven aan de persoon die besmet is. BCO vindt beperkt plaats. De registratie en analyse van settings van besmettingen is niet volledig. Hierdoor kan deze informatie niet op geaggregeerd niveau worden weergegeven. Total_reported: Het aantal nieuwe aan de GGD’en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Aantallen worden getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “high” is en vanaf [Date_of_publication] 8 november 2021 ook wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “medium” is. Onderdrukte getallen worden vervangen door het getal “-9999”. Het werkelijke aantal besmette personen is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Let op: de aantallen in deze kolom kunnen niet zonder meer worden opgeteld, omdat deze voor alle type settings gemeld binnen een veiligheidsregio op een dag worden herhaald. Als er binnen een veiligheidsregio op een dag geen settings zijn vermeld, wordt er voor deze veiligheidsregio voor deze dag geen record opgenomen in dit bestand. Voor de totalen per veiligheidsregio gebruik het bestand “COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag”. Reports_with_settings: Het aantal nieuwe aan de GGD’en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM waarvoor mogelijke setting(s) van besmetting en gerelateerde gevallen zijn gemeld. Aantallen worden getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “high” is en vanaf [Date_of_publication] 8 november 2021 ook wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “medium” is. Onderdrukte getallen worden vervangen door het getal “-9999”. Het werkelijke aantal positief geteste personen met gerelateerde gevallen is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance. Daarnaast is niet voor iedere positief geteste persoon de relatie met een andere besmetting of de setting van besmetting bekend bij de GGD. Let op: de aantallen in deze kolom kunnen niet zonder meer worden opgeteld, omdat deze voor alle type settings gemeld binnen een veiligheidsregio op een dag worden herhaald. Setting_reported: Vermelde mogelijke setting van besmetting van aan de GGD’en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen. De gerapporteerde settings zijn in deze dataset volgens onderstaand schema vertaald en gecodeerd: - Thuissituatie (huisgenoten inclusief niet-samenwonende partner) - home - Bezoek in de thuissituatie (van of bij familie, vrienden, enz.) - visit - Werksituatie - work - School en kinderopvang - school_daycare - 1e lijn gezondheidszorg / huisarts - general_practitioner - 2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis - hospital - Overige gezondheidszorg - health_care_other - Verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen - nursing_home - Woonvoorziening voor mensen met een beperking - residential_care_disabled - Overige woonvoorziening - residential_care_other - Dagopvang voor ouderen en mensen met een beperking - daycare_elderly_disabled - Feest (feest, verjaardag, borrel, bruiloft, enz.) - gathering - Medereiziger / reis / vakantie - travel - Vlucht - flight - Horeca - hospitality - Studentenvereniging/-activiteiten - student_activity - Vrijetijdsbesteding, zoals sportclub - leisure - Religieuze bijeenkomsten - religious_activity - Koor - choir - Uitvaart - funeral - Overig - other Settings worden getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “high” is en vanaf [Date_of_publication] 8 november 2021 ook wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “medium” is. Onderdrukte gegevens worden vervangen door de tekenreeks “-9999”. Number_settings_reported: Het aantal nieuwe aan de GGD’en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM waarvoor de setting van mogelijke besmetting is vermeld als [Settings_reported]. Aantallen worden getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “high” is en vanaf [Date_of_publication] 8 november 2021 ook wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “medium” is. Onderdrukte getallen worden vervangen door het getal “-9999”. Per positieve COVID-19 melding is elk type setting binair (true/false) maar er kunnen meerdere type settings per melding worden geregistreerd. Daarom is deze kolom niet optelbaar naar het aantal meldingen. Bijvoorbeeld, bij een positief getest persoon waarbij er twee mogelijke settings van besmetting zijn, zijn deze beide vermeld (“true”). Daarnaast is een setting een categorie en geen specifieke locatie. Meldingen met eenzelfde setting kunnen betrekking hebben op eenzelfde locatie, maar dat hoeft niet. Het aantal gerapporteerde settings kan niet geïnterpreteerd worden als het aantal locaties waar besmettingen plaatsvonden. Binnen veiligheidsregio’s kunnen er meerdere locaties van dezelfde setting van mogelijke besmetting zijn. Het werkelijke aantal positief geteste personen met gerelateerde gevallen is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance. Daarnaast is niet voor iedere werkelijk gerelateerde positief geteste personen de relatie of setting van besmetting bekend bij zowel de GGD als bij de positief geteste persoon zelf. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 possible setting of transmission for persons with a positive test result for SARS-CoV-2, per security region and publication date From July 6, 2022, the PHS will ask a modified set of questions to people with a positive test result for SARS-CoV-2. Among other things, the possible setting of transmission will then no longer be requested. As a result, this data will no longer be updated from that moment on. This file contains the following numbers: - Number of newly reported positively tested persons - Number of newly reported positively tested persons for whom possible setting(s) of transmission have been reported -Number of newly reported positively tested persons by possible setting of infection by security region, as of the date on which the reports were published by the RIVM. The numbers concern COVID-19 reports from December 14, 2020. From this date, data is available about the capacity of the PHSs to conduct source and contact tracing. Numbers are only shown when the coverage and completeness of source and contact tracing is high, because the numbers are then most complete. The file is structured as follows: - A record per possible setting of contamination for each security region of the Netherlands per date for which the number of reports was above zero. This file is updated every day but only data from fully completed iso weeks is displayed. On Wednesday, a new week is added to the file in its entirety. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVM data (https://data.rivm.nl). Version 2 update (June 10, 2021): - The cases with the “hospice” setting have been retroactively assigned to the “nursing home or residential care center for the elderly” from 10 June 2021. - From 10 June 2021, for persons who have tested positive and who may have been infected in a place where they are an employee, both the workplace and the setting “work situation” will be added automatically. By way of illustration: For primary school teachers with a possible source of contamination in the work situation, the setting “school and childcare” could previously be specified and / or the setting “work situation”. Now both settings are automatically recorded. If someone's workplace does not appear in the list of settings, only the overarching setting category “work situation” is included. The frequency of the overarching setting “work situation” will therefore probably be higher from June 10, 2021 than before. Version 3 update (November 17, 2021): - Until November 17, the variables [Total_reported], [Reports_with_settings], [Setting_reported] and [Number_settings_reported] were only shown when [Source_and_contact_tracing_phase] was “high”. From [Date_of_report] November 17, 2021, for [Date_of_publication] from November 8, 2021, these variables are additionally shown when [Source_and_contact_tracing_phase] is “medium”. Version 4 update (February 8, 2022) - From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Meldportaal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS. Version 5 update (March 24, 2022): - In version 5 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_publication: Date on which the reports were published by the RIVM. Security_region_code: Security region based on the place of residence of the positively tested person. If the place of residence is not known, the Security Region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- and West Brabant Security Region and Brabant-Noord, since the PHS and Security Region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Source_and_contact_tracing_phase: The degree of coverage and completeness of source and contact tracing (hereinafter referred to as BCO (bron and contactonderzoek) phase) per security region per isoweek (Monday to Sunday): high (high), limited (medium) or low (low). The BCO phase is reported as the lowest BCO phase of the week per security region. The RIVM receives the BCO phase per GGD per week. This information is then linked to COVID-19 reports based on the GGD where the positively tested person lives. Most security regions correspond to the work area of a GGD, except for the Midden- and West-Brabant Security Region (working area in GGD West Brabant and GGD Hart voor Brabant). If the BCO phase differs in a week between these two GGDs, then the lowest BCO phase of the two GGDs in this file for this security region is reported. If the BCO phase for certain GGDs has not been delivered to the RIVM, “missing” is entered. The BCO phases are described as follows: High Regular source and contact tracing (BCO) is carried out in this region, with or without monitoring. The registration and analysis of transmission settings is complete. Medium Risk-based BCO is performed in this region due to the high numbers of people who tested positive. The registration and analysis of transmission settings is not complete. Low Due to the particularly high numbers of people who tested positive, the pressure on BCO in this region is very high. The positive result is always passed on to the person who is infected. BCO takes place to a limited extent. The registration and analysis of transmission settings is not complete. As a result, this information cannot be displayed at an aggregated level. Total_reported: The number of new people reported to the PHSs with a positive test result for SARS-CoV-2 that was published by the RIVM on [Date_of_publication]. Numbers are shown when [Source_and_contact_tracing_phase] is “high” and from [Date_of_publication] November 8, 2021 also when [Source_and_contact_tracing_phase] is “medium”. Suppressed numbers are replaced by the number “-9999”. The actual number of infected persons is higher than the number of reports in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Please note: the numbers in this column cannot simply be added up, because they are repeated on a single day for all types of settings reported within a security region. If no settings are specified within a security region on a day, no record will be included in this file for this security region for this day. For the totals per security region, use the file “COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag”. Reports_with_settings: The number of new persons reported to the PHSs with a positive test result for SARS-CoV-2 published on [Date_of_publication] by the RIVM for whom possible setting(s) of transmission and related cases have been reported. Numbers are shown when [Source_and_contact_tracing_phase] is “high” and from [Date_of_publication] November 8, 2021 also when [Source_and_contact_tracing_phase] is “medium”. Suppressed numbers are replaced by the number “-9999”. The actual number of people who tested positive with related cases is higher than the number of reports in surveillance. In addition, the GGD is not aware of the relationship with another infection or the setting of infection for every positively tested person. Please note: the numbers in this column cannot simply be added up, because they are repeated on a single day for all types of settings reported within a security region. Setting_reported: Reported possible setting of transmission for persons reported to the GGDs with a positive test result for SARS-CoV-2 with related cases. The reported settings have been translated and coded in this dataset according to the following scheme: - Home situation (housemates including non-cohabiting partner) - home - Visit in the home situation (from or with family, friends, etc.) - visit - Work situation - work - School and Daycare - school_daycare - 1st line health care / general practitioner - general_practitioner - 2nd line health care / hospital - hospital - Other health care - health_care_other - Nursing home or residential care center for the elderly - nursing_home - Residential facility for people with disabilities - residential_care_disabled - Other residential facility - residential_care_other - Day care for the elderly and people with disabilities - daycare_elderly_disabled - Party (party, birthday, drink, wedding, etc.) - gathering - Fellow traveler / trip / vacation - travel - Flight - flight - Horeca - hospitality - Student association/activities - student_activity - Leisure activities, such as sports club - leisure - Religious gatherings - religious_activity - Choir - choir - Funeral - funeral - Other - other Settings are shown when [Source_and_contact_tracing_phase] is “high” and from [Date_of_publication] November 8, 2021 also when [Source_and_contact_tracing_phase] is “medium”. Suppressed data is replaced with the string “-9999”. Number_settings_reported: The number of new persons reported to the PHSs with a positive test result for SARS-CoV-2 published on [Date_of_publication] by the RIVM for which the setting of possible infection is stated as [Settings_reported]. Numbers are shown when [Source_and_contact_tracing_phase] is “high” and from [Date_of_publication] November 8, 2021 also when [Source_and_contact_tracing_phase] is “medium”. Suppressed numbers are replaced by the number “-9999”. For each positive COVID-19 report, each type of setting is binary (true/false), but multiple types of settings can be registered per report. Therefore, this column cannot be added to the number of reports. For example, in a positive person who has two possible settings of infection, both are stated (“true”). In addition, a setting is a category and not a specific location. Reports with the same setting can relate to the same location, but this is not necessary. The number of reported settings cannot be interpreted as the number of locations where infections took place. Within security regions there may be several locations of the same setting of possible transmission. The actual number of people who tested positive with related cases is higher than the number of reports in surveillance. In addition, the relationship or setting of infection is not known to both the GGD and the positively tested person for every actually related positively tested person.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2019 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2019 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2019 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  For English, see below Dit bestand bevat: - het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames per leeftijdsgroep in Nederland, per week van ziekenhuis- of IC-opname en per week waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot en met de meest recente complete opnameweek. De registratie van het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames kan achterlopen. Dit kan als gevolg hebben dat de datum van opname en de datum van de melding in een andere kalenderweek vallen. Ziekenhuis- of IC-opnames uit de meest recente complete opnameweek kunnen wel in de huidige incomplete week gemeld zijn en zijn dan ook weergegeven in dit bestand. Ziekenhuis- en IC-opnames uit de meest recente incomplete week zijn niet opgenomen in dit bestand maar gecensureerd met de waard “NaN” (Not a number). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per week van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende week geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). -De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuis- of IC-opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een ziekenhuis- of IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (Https://data.rivm.nl). Versie 2 update (9 augustus 2022): - Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 3 update (1 september 2022): - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere woensdag geüpdatet, maar op dinsdag. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag geüpdatet. Versie 4 update (24 november 2022): - Vanaf 24 november 2022 zal de leeftijdsgroep 0-14 jaar worden opgesplitst in de leeftijdsgroepen 0-4, 5-9 en 10-14 jaar. Dit wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de gehele pandemie. Versie 5 update (4 april 2023): - Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics_week_start: De datum van de maandag - eerste dag van die week - waarvoor de aantallen per week worden gepresenteerd. Week van ziekenhuis opname (variabele Hospital_admission), week van IC opname (variabele IC_admission), de week waarop de ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission_notification) of IC opname is gemeld (variabele IC_admission_notification) aan de NICE registratie. Age_group: Leeftijdsgroep in jaren van de opgenomen of gemelde patiënten. Intervallen per vijf jaar worden gehanteerd met uitzondering van 90 jaar en hoger (90+). Patiënten met een onbekende leeftijd worden opgeteld bij ‘Unknown’. Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de ziekenhuisopname is gemeld [Date_of_statistics_week_start]. Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per ziekenhuisopnameweek [Date_of_statistics_week_start]. IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics_week_start]. IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per IC opnameweek [Date_of_statistics_week_start]. Een patiënt kan meerdere keren in het ziekenhuis of op de IC worden opgenomen (zie versie 2 update). RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie. Een patiënt opgenomen op de IC telt ook mee in de ziekenhuisopname cijfers. Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen kalenderweek nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl). Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie na bewerking door het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie is sinds april 2023 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Voor de weekcijferupdate is de afname in de compleetheid van de NICE COVID-19 ziekenhuis registratie reden om voor het monitoren van trends in het aantal ziekenhuisopnames over te gaan op de opnamecijfers gerapporteerd door LCPS (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). Voor het monitoren van de impact van vaccinatie en het monitoren van achtergrondkenmerken van opgenomen patiënten, zoals leeftijd, zijn de data van LCPS niet bruikbaar en blijft de NICE COVID-19 registratie op patiëntniveau onmisbaar. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 hospital and intensive care unit (ICU) admissions in the Netherlands by age group by hospital and ICU admission week and reporting week (according to NICE registration) This file contains: - the number of COVID-19 hospital and ICU admissions by age group in the Netherlands, per week of hospitalization or ICU admission and per week on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern COVID-19 hospital and ICU admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020) up to and including the most recent complete week of admission. The registration of the number of COVID-19 hospital and ICU admissions may be lagging behind. This may result in the date of recording and the date of the report falling in a different calendar week. Hospital or ICU admissions from the most recent complete week of admission may have been reported in the current incomplete week and are therefore shown in this file. Hospital and ICU admissions from the most recent incomplete week are not included in this file but are censored with the value “NaN” (Not a Number). The file is structured as follows: - A record per week of statistics for the Netherlands, even if there are no recordings or reports on the week in question. The numbers are then 0 (zero). -The stated date for statistics may relate to a hospital or ICU admission date or the date on which the hospital reported a hospital or ICU admission to the NICE registry. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (Https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 9, 2022): - From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of withdrawals with retroactive effect is higher than in our previous files. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. A recording is counted as a new recording when a person with a SARS-CoV-2 infection has a recording date that is more than 90 days after the previous recording. Version 3 update (September 1, 2022): - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every Wednesday, but on Tuesdays. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday. Version 4 update (November 24, 2022): - From November 24, 2022, the age group 0-14 years will be split into age groups 0-4, 5-9 and 10-14 years. This will be retroactively updated for the entire pandemic. Version 5 update (April 4, 2023): - From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics_week_start: The date of the Monday - first day of that week - for which the numbers per week are presented. Week of hospital admission (variable Hospital_admission), week of ICU admission (variable IC_admission), the week on which the hospital admission (variable Hospital_admission_notification) or ICU admission was reported (variable IC_admission_notification) to the NICE registry. Age_group: Age group in years of the admitted or reported patients. Five-year intervals are used with the exception of 90 years and above (90+). Patients with an unknown age are added to 'Unknown'. Hospital_admission_notification: The number of new COVID-19 patients admitted to the NICE registry per age group [Age_group] per week on which the hospital admission was reported [Date_of_statistics_week_start]. Hospital_admission: The number of new COVID-19 patients admitted to hospital per age group [Age_group] per hospital admission week [Date_of_statistics_week_start] reported to the NICE registry. IC_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to the ICU per age group [Age_group] per week on which the ICU admission was reported [Date_of_statistics_week_start]. IC_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to the ICU per age group [Age_group] per ICU admission week [Date_of_statistics_week_start]. A patient can be hospitalized or admitted to ICU multiple times (see version 2 update). The RIVM and the NICE registry have aligned the method for determining the most relevant admission date in such cases as much as possible, but the numbers may differ slightly from the data presented by the NICE registry. A patient admitted to the ICU also counts in the hospital admission figures. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a day, the registration of the number of patients may lag. As a result, the numbers for the past calendar week may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl). Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may differ from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration after processing by the RIVM. Since April 2023, the number of hospital admissions reported in the NICE COVID-19 registry has been less complete, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Due to the decrease in the completeness of the NICE COVID-19 hospital registration data, our weekly update will include the admission figures reported by LCPS for monitoring trends in the number of hospital (see: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). However, the data from LCPS are not appropriate for monitoring the impact of vaccination and monitoring background characteristics of admitted patients, for which the NICE COVID-19 registration at patient level will remain indispensable.

 • Categories  

  For English, see below Dit bestand bevat de volgende aantallen: - Aantal per VOC, VOI en VUM gedetecteerd per week - Totaal aantal metingen, de noemer, per wekelijkse steekproef Dit is gesplitst in de door de WHO (https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/) en/of ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern) aangemerkte Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI) en Variant Under Monitoring (VUM). De week waartoe een monster behoord is gebaseerd op de datum van bemonstering. De aantallen zijn gebaseerd op de aselecte steekproef afkomstig uit de kiemsurveillance, dit betekent dat samples behorend tot uitbraken niet geïncludeerd zijn in de data. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per VOC, VOI en VUM aangemerkte SARS-CoV-2 variant per week. Dit bestand wordt wekelijks op de vrijdag geüpdatet. De manier waarop deze informatie gegenereerd wordt is anders dan de snel-testen en PCR-testen. Er worden geavanceerdere machines gebruikt die een langere doorlooptijd hebben dan, bijvoorbeeld, de machines gebruikt voor PCR-testen. Door alle logistieke processen is het daarom niet haalbaar om een representatief beeld te vormen van de laatste twee weken: deze worden dan ook niet gerapporteerd. Aanvullend, het kiemsurveillance project is sinds oktober 2020 operationeel met een toenemend aantal wekelijkse monsters tot medio begin Januari 2021, daarom zijn oudere data niet beschikbaar. Bij alle gerapporteerde data zijn de instructies, definities en voetnoten zoals vermeld op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten leidend. N.B.: Door internationaal veranderende stamnaam definities op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht kunnen de records in de hier gepresenteerde data aangepast worden. Changelog: Versie 2 update (29 oktober 2021): - Een kolom WHO_category is toegevoegd met de actuele variant categorie (VOC/VOI/VUM) zoals toegewezen door de WHO. - Naast de categorieën VOC en VOI wordt nu ook de categorie VUM geïncludeerd in het bestand. Versie 3 update (10 december 2021): - Een kolom May_include_samples_listed_before is toegevoegd met daarin een waarde TRUE het mogelijk is dat de gerapporteerde Variant_cases samples aggregeert die al in een eerdere variant in de tabel zijn geïncludeerd. Wanneer dit niet mogelijk is, is de waarde FALSE. Versie 4 update (8 juli 2022): - De kolom May_include_samples_listed_before is vervangen door een kolom Is_subvariant_of. Indien deze variant een subvariant is van een andere variant die is genoemd, bevat deze kolom een waarde die correspondeert met de Variant_code van de andere variant. De aantallen (Variant_cases) van deze subvariant zijn een subset van die van de andere variant. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de wekelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand voor het laatst is bijgewerkt door het RIVM. Schrijfwijze: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Date_of_statistics_week_start: De datum van de maandag - eerste dag van die week - waarvoor de aantallen per week worden gepresenteerd. De laatste dag van de week is de zondag. Schrijfwijze: YYYY-MM-DD. Variant_code: Wetenschappelijke naam van SARS-CoV-2 variant op basis van Pangolin nomenclature. Kan letters, cijfers en punten bevatten. Variant_name: Actuele WHO label van SARS-CoV-2 variant. Bestaat enkel uit letters. ECDC_category: Geeft aan of het een Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI), Variant under Monitoring (VUM), of De-escalated Variant (DEV) is volgens de actuele definities van ECDC. Voor meer info zie ook: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern. WHO_category: Geeft aan of het een Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI) of Variant under Monitoring (VUM) is volgens de actuele definities van WHO. Voor meer info zie ook: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ Is_subvariant_of: Indien deze variant een subvariant is van een andere variant die is genoemd, bevat deze kolom een waarde die correspondeert met de Variant_code van de andere variant. De aantallen (Variant_cases) van deze subvariant zijn een subset van die van de andere variant. Sample_size: Toont de totale steekproefgrootte in de betreffende week aan. Bestaat enkel uit hele getallen. Variant_cases: Toont aan voor hoeveel gevallen uit de steekproef in de betreffende week de specifieke VOC, VOI of VUM gevonden is. Bestaat enkel uit hele getallen. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 reporting of SARS-CoV-2 variants in the Netherlands through the random sample of RT-PCR positive samples in the national surveillance of virus variants. This file contains the following numbers: - Number per VOC, VOI and VUM detected per week - Total number of measurements, the denominator, per weekly sample This is split into the WHO (https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/) and/or ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern) designated Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI) and Variant Under Monitoring (VUM). The week to which a sample belongs is based on the date of sampling. The numbers are based on the random sample from the virus variant surveillance, which means that samples belonging to outbreaks are not included in the data. The file is structured as follows: - One record per VOC, VOI and VUM noted SARS-CoV-2 variant per week. This file is updated weekly on Fridays. The way this information is generated is different from the rapid tests and PCR tests. More advanced machines are used that have a longer run time than, for example, the machines used for PCR testing. Due to all the logistics processes, it is therefore not feasible to form a representative picture of the most recent two weeks: these are not reported for that reason. Additionally, the virus variant surveillance project has been operational since October 2020 with an increasing number of weekly samples until mid-early January 2021, therefore older data is not available. For all reported data, the instructions, definitions and footnotes as stated on https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten are leading. Please note, due to internationally changing variant name definitions based on advancing scientific insight, the records in the data presented here can be adjusted. Changelog: Version 2 update (October 29, 2021): - A WHO_category column has been added with the current variant category (VOC/VOI/VUM) as assigned by the WHO. - In addition to the VOC and VOI categories, the VUM category is now also included in the file. Version 3 update (December 10, 2021): - A column May_include_samples_listed_before has been added with a value TRUE whenever it is possible for the reported Variant_cases to aggregate samples that have already been included in a previous variant in the table. When this is not possible, the value is FALSE. Version 4 update (July 8, 2022): - The May_include_samples_listed_before column has been replaced by an Is_subvariant_of column. If this variant is a subvariant of another variant mentioned, this column contains a value that corresponds to the Variant_code of the other variant. The numbers (Variant_cases) of this subvariant are a subset of those of the other variant. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the weekly update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVM data (data.rivm.nl). Date_of_report: Date and time when the database was last updated by the RIVM. Notation: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Date_of_statistics_week_start: The date of the Monday - first day of that week - for which the numbers per week are presented. The last day of the week is Sunday. Notation: YYYY-MM-DD. Variant_code: Scientific name of SARS-CoV-2 variant based on Pangolin nomenclature. Can contain letters, numbers and periods. Variant_name: Current WHO label of SARS-CoV-2 variant. Consists of letters only. ECDC_category: Indicates whether it is a Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI), Variant under Monitoring (VUM), or De-escalated Variant (DEV) according to ECDC's current definitions. For more information see also: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern. WHO_category: Indicates whether it is a Variant of Concern (VOC), Variant of Interest (VOI) or Variant under Monitoring (VUM) according to the current WHO definitions. For more information see also: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ Is_subvariant_of: If this variant is a subvariant of another variant that has been mentioned, this column contains a value that corresponds to the Variant_code of the other variant. The numbers (Variant_cases) of this subvariant are a subset of those of the other variant. Sample_size: Shows the total sample size in that week. Consists of whole numbers only. Variant_cases: Shows for how many cases from the sample from that week the specific VOC, VOI or VUM was found. Consists of whole numbers only.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2019, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  For English, see below Dit bestand bevat: - Het aantal Covid-19 IC opnames in Nederland, per datum van IC opname en per datum waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 IC opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een record per datum van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende dag geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een IC opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (9 augustus 2022) -Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 3 update (1 september 2022) - Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. - Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 4 update (4 april 2023) - Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Datum van IC opname (variabele IC_admission) of de datum waarop de IC opname is gemeld aan de NICE registratie (variabele IC_admission_notification). IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per datum waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics]. IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per IC opnamedatum [Date_of_statistics]. Een patiënt kan meerdere keren op de IC worden opgenomen. In dit open databestand is één IC opname per patiënt opgenomen. RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante IC opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl). Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie. Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie is sinds april 2023 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Voor de weekcijferupdate is de afname in de compleetheid van de NICE COVID-19 ziekenhuis registratie reden om voor het monitoren van trends in het aantal ziekenhuisopnames over te gaan op de opnamecijfers gerapporteerd door LCPS (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). Voor het monitoren van de impact van vaccinatie en het monitoren van achtergrondkenmerken van opgenomen patiënten, zoals leeftijd, zijn de data van LCPS niet bruikbaar en blijft de NICE COVID-19 registratie op patiëntniveau onmisbaar. -------------------------------------------------------------------------------- Covid-19 Intensive Care Unit admissions (ICU) in the Netherlands, per ICU admission date and notification date (according to NICE registration) This file contains: - The number of Covid-19 ICU admissions in the Netherlands, per date of ICU admission and per date on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern Covid-19 ICU admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020). The file is structured as follows: - A record per date of statistics for the Netherlands, even if there are no recordings or reports on the day in question. The numbers are then 0 (zero). The stated date for statistics may relate to an ICU admission date or the date on which the hospital reported an ICU admission to the NICE registry. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 9, 2022) -From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of admissions has been retroactively adjusted upwards. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. An admission is counted as a new admission when a person with a SARS-CoV-2 infection has a admission date that is more than 90 days after the previous admission. Version 3 update (September 1, 2022) - From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. - As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 4 update (April 4, 2023) - From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics: Date of ICU admission (variable IC_admission) or the date on which the ICU admission was reported to the NICE registry (variable IC_admission_notification). IC_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to the ICU per date on which the ICU admission was reported [Date_of_statistics]. IC_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to the ICU per ICU admission date [Date_of_statistics]. A patient can be admitted to the ICU several times. This open data file includes one IC recording per patient. The RIVM and the NICE registry have aligned the method for determining the most relevant ICU admission date in such cases as much as possible, but the numbers may differ slightly from the data presented by the NICE registry. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a day, the registration of the number of patients may lag behind. As a result, the numbers of the past few days may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl). Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration. Since April 2023, the number of hospital admissions reported in the NICE COVID-19 registry has been less complete, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Due to the decrease in the completeness of the NICE COVID-19 hospital registration data, our weekly update will include the admission figures reported by LCPS for monitoring trends in the number of hospital (see: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). However, the data from LCPS are not appropriate for monitoring the impact of vaccination and monitoring background characteristics of admitted patients, for which the NICE COVID-19 registration at patient level will remain indispensable.