From 1 - 10 / 19
 • Categories    

  Op deze kaart zie je hoeveel geluid Schiphol en regionale luchthavens veroorzaakten in 2020. Het gaat hier om het gemiddelde geluidsniveau per jaar. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven. Let op: De cijfers zijn beïnvloed door de coronamaatregelen.

 • Categories  

  Geluidbelastingkaart 2021 van de Nederlandse agglomeratiegemeenten. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden), binnen een agglomeratie, die wordt veroorzaak door: wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart. Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stellen de bestuursorganen zelf ter beschikking

 • Categories  

  Geluidbelastingkaart 2021 voor belangrijke Nederlandse luchthavens (Schiphol). De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet luchtvaart die voortvloeien uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stelt het bestuursorgaan zelf ter beschikking.

 • Categories  

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM. Alle regionale GGD’en verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk en regionaal niveau beschikbaar zijn. De werving heeft plaatsgevonden via een social media campagne en offline werving. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van het Netwerk GOR wordt de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronacrisis. Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (N=69.750): In 2022 vond de eerste meting van de landelijk geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen plaats: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over bijna 70.000 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar wonende in Nederland. Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel regionaal als landelijk niveau. De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2020 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  U ziet hier de hooikoortsverwachting voor vandaag/morgen/overmorgen voor mensen met een graspollen allergie. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt deze verwachting twee keer per dag bij in de maanden mei, juni en juli, wanneer de meeste graspollen in de lucht zitten.

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2019) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2020) - railverkeer (gegevens uit 2019) - luchtvaart (gegevens uit 2016) - industrie (kentalraming) - windturbines (gegevens uit 2021)

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van treinverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - spoorwegen (gegevens uit 2019/2021 - Prorail)

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2020 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM10/m³) voor 2020 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.