Format

Geopackage

4 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
status
Scale
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Geluidbelastingkaart 2021 voor belangrijke Nederlandse luchthavens (Schiphol). De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet luchtvaart die voortvloeien uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stelt het bestuursorgaan zelf ter beschikking.

 • Categories    

  Geluidbelastingkaart 2021 van de belangrijke Nederlandse rijks- en provinciale wegen. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stellen de bestuursorganen zelf ter beschikking

 • Categories  

  Geluidbelastingkaart 2021 van de belangrijke Nederlandse spoorwegen. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stelt het bestuursorgaan zelf ter beschikking.

 • Categories  

  Geluidbelastingkaart 2021 van de Nederlandse agglomeratiegemeenten. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden), binnen een agglomeratie, die wordt veroorzaak door: wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart. Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stellen de bestuursorganen zelf ter beschikking