From 1 - 10 / 33
 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de diepere bodemlaag (50 - 100 cm) in potentieel beïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de bovenste 20 cm van de bodem in potentieel beïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories  

  Buurten met relatief meer kwetsbare ouderen en lagere leefbaarheidsscores zijn kwetsbaarder voor de risico’s van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. De kaart toont kwetsbare buurten gebaseerd op een combinatie van leefbaarheid, gezondheid en klimaatrisico’s (wateroverlast en hittestress). Belangrijk om te weten is dat de kaart slechts een indicatief beeld geeft van kwetsbare buurten voor heel Nederland waarbij een beperkt aantal indicatoren is meegenomen. Daarnaast is het goed om te beseffen dat ‘buurt’ relatief nog een te hoog schaalniveau is om precies te kunnen bepalen waar klimaat interventies de meeste impact hebben. De kaart moet voornamelijk gebruikt worden als een eerste voorselectie van relevante buurten.

 • Categories  

  Data is niet algemeen beschikbaar. CC-BY 3.0 licentie betreft de metadata niet de dataset Wetenschappelijk, surveillance onderzoek naar het naso en oropharyngeale dragerschap van o.a. pneumokokken en meningokokken bacteriën voor evaluatie van de pneumokokken- en meningokokkenvaccinatie binnen het RVP (conform het onderzoeksprotocol met ABR nr. NL65919.100.18). De OKIDOKI-5 verzameld in de winter dataset omvat gegevens van 331 kinderen (24 maanden oud), 329 ouders en 53 broers/zussen (24 maanden t/m 6 jaar). Van deze deelnemers zijn keel, neus (uitgezonderd broers/zussen) en speekselsamples afgenomen. Ook is er een vragenlijst afgenomen (o.a. gezondheid, kinderopvang en gezinsgrootte). Bacterie isolaten zijn geïdentificeerd (inclusief subtypering voor pneumokokken en meningokokken). Scientific surveillance research of naso and oropharyngeal carriage of, among others, pneumococcal and meningococcal bacteria for the evaluation of pneumococcal and meningococcal vaccination in the National Immunization Program (following the research protocol ABR nr NL65919.100.18). The OKIDOKI-5 dataset contains data of 331 children (24-months old), 329 parents and 53 siblings (age 24 months up until 6 years of age). Of these participants nose (excluding siblings), throat and saliva samples are collected. Also questionnaire data (containing health data, daycare and family size). Bacteria isolated are identified (and subtyped in case of pneumococcal and meningococcal bacteria).

 • Categories    

  Onderzoek naar het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. Ronde 1 t/m 21: Ronde 1 (april 2020) n=89.943; Ronde 2 (begin mei 2020) n=53.200 (alleen deelnemers cohort); Ronde 3 (eind mei 2020) n=64.356 (n=47.834 deelnemers cohort en n=16.522 instroom via open link); Ronde 4 (juni 2020) n=50.828 (alleen deelnemers cohort); Ronde 5 (juli 2020) n=51.093 (n=45.610 deelnemers cohort en n=5.483 instroom via open link); Ronde 6 (augustus 2020) n=62.636 (n=45.451 deelnemers cohort en n=17.185 instroom via open link); Ronde 7 (oktober 2020) n=49.115 (alleen deelnemers cohort); Ronde 8 (november 2020) n=65.853 (n=46.228 deelnemers cohort en n=19.625 instroom via open link); Ronde 9 (januari 2021) n=53.751 (alleen deelnemers cohort); Ronde 10 (februari 2021) n=56.840 (n=48.218 deelnemers cohort en n=8.622 instroom via open link); Ronde 11 (maart 2021) n=50.120 (alleen deelnemers cohort); Ronde 12 (mei 2021) n=58.559 (n=47.276 deelnemers cohort en n=11.283 instroom via open link); Ronde 13 (juni 2021) n=52.374 (n=45.696 deelnemers cohort en n=6.678 instroom via open link); Ronde 14 (augustus 2021) n=40.909 (alleen deelnemers cohort); Ronde 15 (september 2021) n=44.366 (n=36.680 deelnemers cohort en n=7.686 instroom via open link); Ronde 16 (oktober 2021) n=38.403 (alleen deelnemers cohort); Ronde 17 (november 2021) n=46.441 (n=41.731 deelnemers cohort en n=4.710 instroom via open link); Ronde 18 (januari 2022) n=44.227 (alleen deelnemers cohort); Ronde 19 (maart 2022) n=37.503 (n=35.621 deelnemers cohort en n=1.882 instroom via open link); Ronde 20 (juni 2022) n=32.838 (alleen deelnemers cohort); Ronde 21 (september 2022) n=34.283 (alleen deelnemers cohort); Data is niet algemeen beschikbaar. CC-BY 4.0 licentie betreft de metadata niet de dataset --------------------------------------------------------- The study explores human behaviour, what people think of the government’s behavioural measures, and how they are doing physically, mentally and socially in these corona times. Round 1 to 21: Round 1 (April 2020) n=89.943; Round 2 (early May 2020) n=53.200 (only cohort participants); Round 3 (late May 2020) n=64.356 (n=47.834 cohort participants and n=16.522 open link participants); Round 4 (June 2020) n=50.828 (only cohort participants); Round 5 (July 2020) n=51.093 (n=45.610 cohort participants and n=5.483 open link participants); Round 6 (August 2020) n=62.636 (n=45.451 cohort participants and n=17.185 open link participants); Round 7 (October 2020) n=49.115 (only cohort participants); Round 8 (November 2020) n=65.853 (n=46.228 cohort participants and n=19.625 open link participants); Round 9 (January 2021) n=53.751 (only cohort participants); Round 10 (February 2021) n=56.840 (n=48.218 cohort participants and n=8.622 open link participants); Round 11 (March 2021) n=50.120 (only cohort participants); Round 12 (May 2021) n=58.559 (n=47.276 cohort participants and n=11.283 open link participants); Round 13 (June 2021) n=52.374 (n=45.696 cohort participants and n=6.678 open link participants); Round 14 (August 2021) n=40.909 (only cohort participants); Round 15 (September 2021) n=44.366 (n=36.680 cohort participants and n=7.686 open link participants); Round 16 (October 2021) n=38.403 (only cohort participants); Round 17 (November 2021) n=46.441 (n=41.731 cohort participants and n=4.710 open link participants); Round 18 (January 2022) n=44.227 (only cohort participants); Round 19 (March 2022) n=37.503 (n=35.621 cohort participants and n=1.882 open link participants); Round 20 (June 2022) n=32.838 (only cohort participants); Round 21 (September 2022) n=34.283 (only cohort participants); Data is not generally available. CC-BY 4.0 license concerns the metadata not the dataset

 • Categories  

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Op de kaart zie je de geschatte, opeengestapelde invloed van geluid en luchtkwaliteit op de gezondheid over de periode 2016-2021. Het milieugezondheidsrisico (MGR) geeft in procenten aan hoeveel van de totale ziektelast door omgevingsgeluid en luchtvervuiling komt.

 • Categories    

  In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOS in de diepere bodemlaag (50-100 cm) in onbeïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde.

 • Categories  

  Buurten met een relatief hoog percentage eenzame en/of minder mobiele ouderen (65+) kunnen kwetsbaarder zijn voor de risico’s van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress doordat zij geen sociaal netwerk hebben om hen te helpen of de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar plekken waar deze klimaatrisico’s lager zijn (Kind et al. 2020). De kaart toont buurten met een relatief hoog percentage kwetsbare ouderen door eenzaamheid of minder mobiliteit.

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof (µg PM2,5/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.