From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    De diepteligging van het Pleistocene zand geeft vaak, maar niet altijd aan wat de minimale lengte van funderingspalen zal moeten zijn. De provincie Utrecht heeft een kaart laten vervaardigen waarin de geschiktheid van de ondergrond voor ‘traditioneel bouwen’ tot uiting komt. Daaronder wordt verstaan: bouwwerken van steen of beton met een fundering op staal of heipalen, en infrastructuur (wegen) zonder paalfundering. Uitgangspunt bij de kartering is dat hoe groter de investering in de fundering zal moeten zijn, en/of hoe hoger de potentiële beheerkosten zijn, des te minder geschikt een locatie wordt geacht. De kaart van de funderingsdiepte geeft een indicatie van de kosten voor een fundering. Hierin wordt ook rekening gehouden met ondieper voorkomende zandlagen. Momenteel is geen landelijke beeld beschikbaar van de minimale funderingsdiepte zoals uitgevoerd voor de Provincie Utrecht en Noord-Holland. Wel is een versimpelde kaart beschikbaar die door TNO gemaakt is voor het televisieprogramma klokhuis. Deze is gebaseerd op de diepte van de top van de pleistocene formaties. Er zijn 3 klassen gedefinieerd; klasse 0 = niet heien (waarbij de top van de pleistocene formaties tot aan maaiveld komt) klasse 1 = heien met korte palen (waarbij de top van de pleistocene formaties tussen maaiveld en 5 m diep ligt) klasse 2 = heien met lange palen (waarbij de top van de pleistocene formaties dieper ligt dan 5 m) De kaart is gebaseerd op de diepte van de top van de pleistocene formaties. Daarnaast ook gebruik gemaakt van de oppervlakte geologie kaart uit 2006 om het riviergebied beter in beeld te krijgen (met name de verspreiding van de Formatie van Echteld). (Voor informatie over deze kaart, graag contact opnemen met Jan Gunnink, jan.gunnink@tno.nl)