cl_maintenanceAndUpdateFrequency

annually

3 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    De historische reeks stikstofdepositie bevat de deposities per vierkante kilometer van 2005 t/m 2021. De stikstofdepositie voor historische jaren is berekend met specifieke meteorologische en chemische omstandigheden per jaar en gekalibreerd aan metingen uit hetzelfde jaar.

  • Categories  

    De geprognostiseerde reeks stikstofdepositie bevat de deposities per hexagon van 1 hectare van 2018, 2025 en 2030 voor vastgesteld beleid. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Voor de prognosejaren zijn de berekeningen gedaan met langjarig-gemiddelde meteorologie en gekalibreerd aan vijf recente jaren aan metingen.

  • Categories  

    De achtergrond stikstofdepositie bevat de deposities per hexagon van 1 hectare voor 2020. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Met achtergrondkaart wordt bedoeld een depositiekaart vrij van jaar-specifieke omstandigheden. De achtergrondkaart voor depositie is gebaseerd op gemiddelde meteorologische en chemische omstandigheden.