From 1 - 10 / 90
 • Categories    

  <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

 • Categories    

  Op de kaart zie je uitgedrukt in procenten waar de meeste mensen wonen die weinig of juist (heel) veel stress ervaren. In de lichtgeel gekleurde gemeentes wonen relatief weinig mensen met stress. In de donkerrood gekleurde gemeentes wonen veel mensen met stress. Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

 • Categories    

  Op de kaart zie je hoeveel procent van de mensen tussen de 18 en 65 jaar in 2022 lopend en/of fietsend naar school of werk zijn gegaan. Personen die een stukje van de reis lopend of per fiets hebben afgelegd, zijn ook meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen die naar een bushalte fietsen en daarna op de bus stappen naar school of naar werk. Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

 • Categories    

  Op de kaart zie je hoe ver mensen moeten reizen naar sportaccommodaties. Sportaccommodaties zijn plekken waar je kunt sporten. De afstand is een gemiddelde en aangegeven in kilometers. In de berekening zitten negen verschillende soorten sportaccommodaties, namelijk: fitnessruimtes, voetbalvelden, tennisbanen, sporthallen, zwembaden, korfbalzalen, hockeyvelden en golfbanen.

 • Categories    

  Op deze kaart zie je hoeveel procent van de mensen in een gemeente beperkingen hebben in bewegen. Het gaat dan om mensen die grote moeite hebben of niet in staat zijn om: - een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen; - te bukken en iets van de grond te pakken; of - 400 meter aan één stuk te lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok). Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau.

 • Categories  

  RIVM data catalogus

 • Categories  

  Per wijk is geïnventariseerd welk percentage van de inwoners voldoet aan de beweegrichtenlijnen.

 • Categories    

  Op deze kaart zie je natte koeltorens met de volgende twee statussen: 1. Nieuw aangemelde natte koeltorens die nog niet zijn gecontroleerd 2. Aangemelde natte koeltorens die zijn afgewezen door het bevoegd gezag.

 • Categories    

  Op de kaart ziet u het aantal kinderen (2-6 jaar) per km2 dat in oudere woningen woont en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in woningen vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.

 • Categories  

  Op de kaart ziet u een overzicht van de zwembaden in Nederland. Dit kunnen openbare zwembaden zijn (blauwe stippen), besloten zwembaden (rode stippen), of semi-openbare zwembaden (gele stippen). Wanneer het type zwembad onbekend is, is dit weergegeven met een grijze stip. Besloten en semi-openbare zwembaden horen vaak bij een hotel, vakantiepark, sauna of fitnesscentrum. Bij besloten zwembaden kunt u alleen zwemmen als u op de locatie overnacht of lid bent van het centrum. Bij semi-openbare zwembaden kunt u ook losse kaartjes voor het zwembad kopen.