From 1 - 10 / 28
 • Categories  

  Deze kaart geeft voor elke cel de actuele productie van energie uit biomassa van bos weer. Het betreft een modelmatige aanpak op basis van de actueel bijgegroeide houtvolumes, de energie-inhoud van hout en de veronderstelling dat enkel kroon- en takhout gebruikt wordt voor energieproductie en dit met een oogstverlies van 30%. De verhouding van kroon- en takhout en de energie-inhout van hout zijn afkomstig uit Vlaamse onderzoeken (Van Kerckvoorde & Van Reeth 2014, Van de Walle et al. 2005). De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. Actueel bijgegroeide houtvolumes zijn afkomstig uit de kaart ‘Actuele Houtproductie’ van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories  

  Deze kaart geeft voor elke cel de koolstofopslag in houtige biomassa weer, uitgedrukt in kg C per hectare per jaar, op basis van een modelmatige aanpak. De koolstofopslag is bepaald op basis van de jaarlijkse aanwas van houtige biomassa en boomsoort-specifieke kennisgetallen voor koolstofinhoud. Uit Nederlands en Vlaams onderzoek is de bijgroei van biomassa van verschillende boomsoorten bekend (Van de Walle et al. 2005, Schelhaas et al. 2014, Schelhaas & Clerkx 2015). Hierbij wordt de volledige bijgroei van bomen in beschouwing genomen (stamhout, takken en wortels). De jaarlijkse aanwas van biomassa is mede bepaald door de geschiktheid van locaties voor bijgroei van bos, op basis van bodemeigenschappen zoals bodemtype en grondwaterstand. De combinatie van de potentiële aanwas van houtige biomassa en kengetallen voor verschillende boomsoorten bepalen de ruimtelijke verdeling van koolstofopslag. De methode is gebaseerd op een methode die voor Vlaanderen is ontwikkeld (Lettens et al. 2014). De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories  

  Fosfor (P-totaal) emissies naar bodem uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Stikstof (N-totaal) belasting oppervlaktewater uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories    

  Op de kaart ziet u hoeveel levensmiddelenwinkels (supermarkten, bakkers, slagers, groenteboeren etc.) er gemiddeld op loopafstand (1 km) van een woonhuis zitten. De gemiddelden zijn per buurt uitgerekend. Hoe donkerder de kleur, hoe meer winkels er zijn.

 • Categories  

  Koolstofdioxide (CO2) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Deze kaart geeft voor elke cel de kans (in %) weer dat deze cel bezocht wordt door bestuivers. Deze kans is bepaald op basis van de vliegafstand van bestuivers rondom geschikte habitatten (Broekx et al., 2013, De Bruyn, 2014). De vliegafstand is berekend op basis van een generieke formule voor vliegafstand van bestuivers (Gathmann & Tscharntke 2002). De habitatten zijn afkomstig uit de kaart ‘Geschikt habitat voor bestuivers’ in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories    

  Deze service levert de meetwaarden van de door het RIVM gemeten luchtkwaliteit per station in diverse verontreinigingen. Denk hierbij aan Fijnstof (PM10, PM2,5), Stikstofoxide (NO, NO2), Ozon (O3), Zwaveldioxide (SO2), Koolstofmonoxide (CO) en Ammoniak (NH3). De service levert ruwe ongevalideerde gemeten data, per station, in tijdsserie.

 • Categories  

  Distikstofoxide (N2O) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Samenvatting (*)