From 1 - 10 / 28
 • Categories  

  Ammoniak (NH3) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Zwaveloxiden (als SO2) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Zink (Zn) belasting oppervlaktewater uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories  

  Samenvatting (*)

 • Categories  

  Deze kaart geeft voor elke cel de kans (in %) weer dat deze cel bezocht wordt door bestuivers. Deze kans is bepaald op basis van de vliegafstand van bestuivers rondom geschikte habitatten (Broekx et al., 2013, De Bruyn, 2014). De vliegafstand is berekend op basis van een generieke formule voor vliegafstand van bestuivers (Gathmann & Tscharntke 2002). De habitatten zijn afkomstig uit de kaart ‘Geschikt habitat voor bestuivers’ in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories  

  Niet-methaan VOS (NMVOS) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

 • Categories    

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2016, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

 • Categories  

  Deze kaart geeft voor elke cel de actuele productie van energie uit biomassa van bos weer. Het betreft een modelmatige aanpak op basis van de actueel bijgegroeide houtvolumes, de energie-inhoud van hout en de veronderstelling dat enkel kroon- en takhout gebruikt wordt voor energieproductie en dit met een oogstverlies van 30%. De verhouding van kroon- en takhout en de energie-inhout van hout zijn afkomstig uit Vlaamse onderzoeken (Van Kerckvoorde & Van Reeth 2014, Van de Walle et al. 2005). De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. Actueel bijgegroeide houtvolumes zijn afkomstig uit de kaart ‘Actuele Houtproductie’ van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

 • Categories  

  Deze kaart geeft het belang voor bestuiving weer, uitgedrukt in vermeden opbrengstverlies (in %) van bestuivings-afhankelijke gewassen. De score wordt bepaald door de aanwezigheid van bestuivers-afhankelijke gewassen (uitgedrukt in het opbrengstverlies bij niet-bestuiving) en de kans dat deze bezocht worden door bestuivers. Om deze kaart te ontwikkelen zijn alleen landbouwpercelen meegenomen waarop bestuivings-afhankelijke gewassen verbouwd worden. De kans dat deze percelen bezocht vanuit omliggende habitats worden is afgeleid uit de kaart ‘Potentiële aanbod bestuiving door alle bestuivers’ in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De habitats voor bestuivers zijn afkomstig uit de kaart ‘Geschikt habitat voor bestuivers’ in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Voor verschillende gewassen zijn verschillende opbrengstverliezen gehanteerd aan de hand van onderzoek (Broekx et al., 2013, De Bruyn, 2014). De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België). ones met een hoge habitatkwaliteit voor bestuivers.

 • Categories  

  Per wijk is geïnventariseerd welk percentage van de inwoners voldoet aan de beweegrichtenlijnen.