cl_maintenanceAndUpdateFrequency

weekly

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Categories    

    For English, see below Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende percentages: - (1) percentage deelnemers met klachten passend bij een acute luchtweginfectie in Infectieradar - (2) 7-daags gemiddelde van (1) naar rapportagedatum van de wekelijkse vragenlijst. Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per rapportagedatum Het bestand wordt een keer in de week geüpdatet, maar alleen gegevens van volledig afgeronde dagen worden weergegeven. Iedere week op dinsdag worden er zeven nieuwe dagen (dinsdag tot en met maandag) aan het bestand toegevoegd. Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics: Datum waarop de wekelijkse vragenlijst is ingestuurd. Perc_ari_symptoms: Percentage deelnemers in Infectieradar dat in de week voor de [Date_of_statistics] klachten heeft gerapporteerd passend bij een acute luchtweginfectie. Acute luchtweginfectie klachten zijn hoesten, keelpijn, kortademig, loopneus of verstopte neus. MA_perc_ari_symptoms: Het zevendaags lopende gemiddelde (moving average/MA) van [Perc_ari_symptoms]. Dit gemiddelde wordt op de middelste dag weergegeven. Voor de eerste 3 en de laatste 3 dagen in de dataset is deze waarde leeg, omdat deze dagen niet in het midden van een 7 daagse periode liggen. Vanaf 24 november 2022 zijn de analyses van Infectieradar met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor zijn er minimale verschillen in de resultaten die voor deze datum gepubliceerd waren. -------------------------------------------------------------------------------- Acute respiratory Infections Percentage of participants with symptoms consistent with an acute respiratory infection in Infectieradar per reporting date File description: This file contains the following percentages: - (1) percentage of participants with symptoms consistent with an acute respiratory infection in Infectieradar - (2) 7-day average of (1) per reporting date of the weekly questionnaire. The file is structured as follows: • One record per reporting date The file is updated once a week, but only data from fully completed days is displayed. Every week on Tuesday, seven new days (Tuesday through Monday) are added to the file. From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days. Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistics: Date on which the weekly questionnaire was submitted. Perc_ari_symptoms: Percentage of participants in Infectieradar who reported symptoms consistent with an acute respiratory infection in the week before the [Date_of_statistics]. Acute respiratory complaints are cough, sore throat, shortness of breath, dyspnea. MA_perc_ari_symptoms: The 7-day moving average (MA) of [Perc_ari_symptoms]. This average is shown on the middle day. For the first 3 and last 3 days in the dataset, this value is empty, because these days are not in the middle of a 7-day period. From November 24, 2022, the analyzes of Infectieradar have been adjusted retroactively. As a result, there are minimal differences in the results published before this date.