Creation year

1984

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
Years
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Categories    

    Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) volgt de kwaliteit van het grondwater in Nederland sinds 1984. Het meetnet bestaat uit circa 350 meetpunten, verspreid over heel Nederland. Over het algemeen wordt ondiep (rond 10 m diep) en middeldiep (rond 25 m diep) gemeten. Het duurt tientallen jaren voordat het effect te zien is van maatregelen om minder vervuilende stoffen in het grondwater te laten terechtkomen. Goede landelijke monitoring is en blijft daarom belangrijk om de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit te volgen. Zie ook: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/51318a78-d171-11ea-87d0-0242ac130003 Deze dataset is (samen met nog veel andere datasets) opgenomen in de basisregistratie ondergrond (BRO).) De data kan daaruit worden gehaald via een API of via Ondergrondgegevens | BROloket. De dataset zelf is niet openbaar De licentie betreft de metadata en niet de dataset