Resolution

125 meters

4 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
Topics
Provided by
Years
status
Resolution
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  U ziet de gemiddelde concentratie stikstofdioxide van het afgelopen uur in kleur aangegeven. Elk uur wordt deze informatie geactualiseerd. De hoogste concentraties stikstofdioxide komen meestal voor tijdens de ochtend- en avondspits. Deze stof komt vrij door het (weg)verkeer, energieproductie en industrie. Daarnaast ontstaat NO2 uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.

 • Categories  

  Deze kaart geeft de berekende gemiddelde concentratie ozon van het afgelopen uur weer. Elk uur wordt deze informatie geactualiseerd. Ozon is een gas dat ontstaat uit een reactie tussen allerlei luchtverontreinigende stoffen onder invloed van zonlicht. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor, omdat in de andere seizoenen de zonne-invloed te gering is om ozon te laten ontstaan. De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt adhv metingen. De gebruikte rekenmethode is het RIO model voor uurlijkse achtergrondconcentraties.

 • Categories  

  Deze kaart geeft de berekende fijn stof concentraties (PM10) van het afgelopen uur. U ziet vooral hoge concentraties bij drukke wegen en bedrijven. Een deel van het fijn stof komt uit het buitenland. De concentratie wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). PM10 staat voor Particulate Matter, waarbij de deeltjes een diameter hebben dat kleiner is dan 10 micrometer. De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.

 • Categories  

  Deze kaart geeft de actuele status van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur wordt deze informatie ververst. De luchtkwaliteitsindex is de uitkomst van een rekenmethode. Deze index bestaat uit een weging van drie stoffen (alle drie berekend en geijkt aan metingen). De stoffen zijn: fijn stof (PM10), ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). De informatie hierover is gebundeld en zo komt men tot één getal, tussen 1 (weinig luchtverontreiniging) en 11 (veel luchtverontreiniging). Om het geheel overzichtelijker te presenteren zijn er ook kleurcodes aan toegevoegd (blauw, geel, oranje en rood). Deze classificaties zijn gebaseerd op kennis over de gezondheidseffecten van deze stoffen. De index is ontwikkeld door het RIVM. Vanuit de GGD'en kwam het verzoek om duidelijke luchtkwaliteitsinformatie te bieden. Bovendien was er behoefte aan begrijpelijke handelingsadviezen als de luchtkwaliteit te wensen over laat.