From 1 - 10 / 15
 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2019) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2020) - railverkeer (gegevens uit 2019) - luchtvaart (gegevens uit 2016) - industrie (kentalraming) - windturbines (gegevens uit 2021)

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van treinverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - spoorwegen (gegevens uit 2019/2021 - Prorail)

 • Categories  

  De kaart laat het percentage groen (vegetatie) zien per gemeente, wijk of buurt en is een afgeleide van de Atlas Natuurlijk Kapitaal Groenkaart uit 2022. Dit groen bestaat uit alle groenelementen, zoals bermen, grasvelden, bomen en parken. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een prettige en gezonde leefomgeving. De aanwezigheid van vegetatie (grassen, planten en bomen) in de leefomgeving kan bijdragen aan zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Mensen gaan bijvoorbeeld vaker buiten lopen als er een park in de omgeving is of bomen zorgen voor verkoeling en schaduw tijdens een hete zomerdag.

 • Categories  

  De Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is een index waarmee de mate van groen wordt weergegeven. Deze kaart toont de gemiddelde NDVI waardes voor het groeiseizoen in 2022 (begin mei tot eind augustus) op een 10 bij 10 m resolutie.

 • Categories    

  "Wat ziet u? Deze kaart geeft voor elke cel (10X10m of 1 a) weer hoeveel het huidige landgebruik bijdraagt aan het reguleren van het erosierisico . Dit wordt berekend door het verschil te nemen tussen de potentiële erosiegevoeligheid (indien landgebruik akker zou zijn) en de actuele erosiegevoeligheid (huidig landgebruik). De kaart geeft een beeld van welk landgebruik bijdraagt aan het verminderen van het erosierisico. Het geeft een beeld van waar nog maatregelen genomen kunnen worden en waar planners moeten oppassen om het landgebruik te wijzigen.

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2019/2021) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2020)

 • Categories  

  Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 5x5 meter en 10x10 meter. In de 5x5m versie wordt het groen onderverdeeld naar type landgebruik, zoals agrarisch, natuur en overig. In de 10x10m versie wordt het percentage groen per gridcel weergegeven.

 • Categories    

  Deze kaart geeft een beeld waar de struiken staan in Nederland. Alle struiken, hoger dan 1 meter en lager dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij worden de struiken uitgedrukt als percentage struiken per gridcel. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten met bomen in Nederland en lage vegetatie.

 • Categories    

  Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2019) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2020)